Duben 2014

Prvoaprílové „žarty pegečiek“

23. dubna 2014 v 8:34 | pani S.
Prvoaprílové "žarty pegečiek"
Všetko sa začalo krajským kolom Vansovej Lomničky (recitačná súťaž žien), ktoré sa uskutočnilo v doobedňajších hodinách v sobotu 5. apríla 2014 v sobášnej sieni radnice mesta Žilina. 47. ročník tejto súťaže už tradične zorganizovali Únia žien Slovenska v Žiline v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Žiline a mestom Žilina. Spomedzi víťaziek okresných kôl zo Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, Čadce, Martina a Turčianskych Teplíc sa podarilo našim dievčatám Natálii Kubovej a Ľudmile Kováčovej získať popredné miesta. Druháčka Natália obsadila v konkurencii žien krásne 2. miesto, len škoda, že nás nebude reprezentovať na celoslovenskej súťaži Vansovej Lomničky, no ešte "musí dorásť"(dovŕšiť osemnástku). Celoslovenského kola sa však zúčastní tretiačka Ľudka, veríme, že aj tam bude úspešná, veď naša škola má v jazykovej, umeleckej príprave študentiek, v recitačných úspechoch dlhodobú tradíciu.
10. apríla úspechy našich dievčat pokračovali, a to na regionálnej recitačnej súťaži Vajanského Martin. Ide o postupové kolo Hviezdoslavovho Kubína - najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu. Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať poznanie a šírenie literárnych hodnôt. Jednotlivé stupne súťaže prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, rozvíjajú predstavivosť, kultivujú slovenský jazyk, reč, rytmus, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Našu školu i okres Turčianske Teplice reprezentovali dve tretiačky - Tamara Suchá (próza) a Karina Miakyšová (poézia). Obidvom žiačkam ďakujeme za peknú, umeleckú interpretáciu vybraných ukážok (P. Hirax- Baričák, P. Neruda), Karina nás potešila pekným 2. miestom. Mrzí nás však, že nechuť až odpor členky odbornej poroty k tvorbe Baričáka ovplyvnili hodnotenie výkonu Tamary. Tá jeho knihy zbožňuje a necitlivé komentáre spomínanej členky na jeho adresu sa jej hlboko dotkli. Náš odkaz pre porotkyňu: Nešliapte po krehkej ľudskej (detskej) duši, keď neviete, aké ťažké je pre rodičov, pedagógov tú krehkosť (radosť, ideály) v dnešnej dobe udržať.
V pozitívnom duchu úspechy "zaklincovala" naša štvrtáčka - Michaela Nguyenová , ktorá sa na Miss Slovensko 12. apríla 2014 stala druhou vicemiss. Porotu i divákov si získala nielen svojím exotickým vzhľadom, ale hlavne prirodzeným vystupovaním a inteligenciou -my čo ju poznáme bližšie, vieme, že je výbornou študentkou a tiež realizátorkou mnohých školských projektov.
Na záver len toľko - sme radi, že úspechy našich dievčat neboli prvoaprílovým žartom a všetkým víťazkám v mene PK SVP i celej školy srdečne blahoželáme.
Ľudka, prvá sprava
Miška, naša miss