Moderátorky PaSA - zapojte sa!!!

6. září 2013 v 9:11 | pani S. |  Odkazy


SÁROVA BYSTRICA 2013
34. ročník súťaže mladých moderátorov
- propozície regionálnej prehliadky ZUČ -
Vyhlasovateľ:
Turčianske kultúrne stredisko v Martine z poverenia Žilinského samosprávneho kraja
Organizátor:
Žilinský samosprávny kraj
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Termín konania: 8. októbra 2013 o 9.00 h
Miesto konania: Turčianske kultúrne stredisko - klubovňa TKS, Divadelná 5, 036 01 Martin
Poslanie:
Sárova Bystrica je súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.

Podmienky súťaže (zásady účasti):
Regionálnej súťaže sa môžu zúčastniť vždy traja súťažiaci z každej kategórie z jednotlivých škôl okresov Turca na základe písomnej a signovanej Záväznej prihlášky. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola.
Kategórie:
- I. kategória: od 15 do 18 rokov
- II. kategória: od 19 do 25 rokov
Súťaž pozostáva zo štyroch súťažných disciplín:
- I. disciplína:
interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ
- II. disciplína:
interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd
- III. disciplína:
vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd
- IV. disciplína:
súťažiaci sa predstaví v moderovaní vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd
Pozn. odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu.

Odborná hodnotiaca porota:
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska
v Martine.

Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 1. októbra 2013:
- osobne,
- na poštovú adresu:
Turčianske kultúrne stredisko
Divadelná 5,
036 01 Martin
- alebo na e-mailovú adresu :
jarosova.tks@gmail.com
Prihlášky zaslané po 1. októbri 2013 nebude organizátor akceptovať. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.
Hodnotenie súťaže (kritéria hodnotenia):
Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa
nasledujúcich kritérií:
1. výslovnosť
2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka
3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča
4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu
5. celkový prejav

Na základe hodnotenia organizátor regionálneho kola nominuje priamym postupom do krajského kola víťaza každej kategórie. V prípade, že sa na regionálnom kole vyskytne v danej kategórii ďalší vynikajúci súťažiaci, odborná hodnotiaca porota ho môže navrhnúť do širšieho výberu na krajskú súťaž (návrh nemusí byť akceptovaný organizátorom krajskej súťaže).

Ocenenie:
V regionálnej súťaži môžu byť ocenení súťažiaci za 1., 2., 3. miesto a maximálne 1 čestné uznanie. Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

Výsledky súťaže:
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po ukončení súťaže v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine.
Finančné zabezpečenie:
Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením - priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu a ceny.


Kontakt - bližšie informácie:
Bc. Jana Knošková
tel.: 043/4132394
mobil: 0917 494 708
e-mail: jarosova.tks@gmail.com
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama