Len tak pre zaujímavosť

13. února 2013 v 8:42 | uvedený v článku |  Novinky

Aktuální zpráva - 16. 1 .2013

Jennifer Hoffman - Zde jsou má obecná pozorování ohledně toho, co má r. 2013 pro nás připraveno - pro lidstvo i Zemi:

Změna vědomí v celosvětovém měřítku - Tento aspekt r. 2013 je poněkud problematický, protože to, co začalo v r. 2008 jako celosvětová hospodářská krize, ještě nebylo vyřešeno a stávající systém, na nějž mnozí spoléhají jako svou finanční a fyzickou oporu, již není udržitelný. Během roku 2013 nalezneme více důkazů o korupci, vypočítavosti, chamtivosti, a o úrovni, na niž se dopracovaly naše firemní, bankovní a vládní systémy ve snaze zabránit mnoha v přístupu k různým věcem... kvůli prospěchu několika. Posun ve vědomí začíná uvědoměním si existujícího paradigmatu, a ten byl před námi velmi dlouho skryt. V průběhu roku (zvláště v období května až července) b ude odhalen příval tajemství, u některých k tomu dojde skrze božský zásah, u jiných díky lidem, kteří už neudrží tajemství, jež doposud uchovávali. Změna celosvětového vědomí může započít hněvem a strachem, ale jejich účelem je naučit lidstvo více si uvědomovat sebe sama, žít prostřednictvím záměru a používat svou vlastní tvořivou sílu k zajištění radosti, štěstí, úspěchu a hojnosti.

Změny na zemském povrchu - Dramatické, chaotické a ničivé změny na Zemi, jež byly tak dlouho předpovídány, mají ještě stále jistý potenciál uskutečnění, nicméně mnohé z nich jsme již odvrátili. Některé ze změn na Zemi, které vidím možné v r. 2013, jsou přirozené, jiné jsou důsledkem lidských činností. Existuje několik aktivních sopek - kolem Filipín, v části jihovýchodní Asie a v Yellowstonském parku, které povedou ke starostem po celém světě, a též velmi dlouho neaktivní sopka v Austrálii, která se může neočekávaně projevit na konci

Mnohem větší znepokojení vyvolávají však propady, o nichž se mluvilo v r. 2012 a které se v r. 2013 objeví ve větším množství. Mnoho z nich je způsobeno vrtnými pracemi, hydraulickým štěpením a jinými známými či skrytými činnostmi, které narušují podloží.

Vidím, že se to děje na Středním Východě, zvláště v Saudské Arábii, v Kataru, Iráku a v USA kolem pobřeží Golfského zálivu, v oblastech kolem Ohia, Pensylvánie, Kentucky, Nevady a Illinois (v současnosti se má za to, že se v Illinois hydraulické štěpení neprovádí, ale věřím, že je plánováno jeho zahájení v r. 2013, a jakmile k němu dojde, bude objevení propadů okamžité, a to do té míry, že nebude již možno dále tajit, k jakým škodám tento postup vede.)
Některé z nich budou hodně velké a otevřou se rychle. Může dojít k významným škodám na majetku a nějakým úmrtím.
Víry a energetické portály - Víry na Zemi představují body soustředěné energie a v zemských elektro-magnetických mřížkách se otevírají energetické portály umožňující energii proudit z vesmíru na Zemi. Po velkou část r. 2012 jsme stávající portály udržovali v rovnováze a drželi místo novým portálům. Silné prastaré portály nad Středním Východem, Afrikou a částmi východní Evropy až k Rusku jsou stále otevřené, ale neobejde se to bez velké dávky odporu, jak jsme na Středním Východě mohli minulý rok pozorovat.

Mnoho z nás žilo a žije v místech, kde jsme dosud udržovali energii pro nové víry a vytvářeli portály pro energii nové Země. V těchto oblastech jsme se stali extrémně izolovanými a nešťastnými, protože naše energie přesáhla jejich schopnost vyhovět našim potřebám - neobsahují energii, kterou potřebujeme po podporu růstu své duše. Ačkoliv tedy práce, již jsme odvedli, byla důležitá a nezbytná, nastal čas ji opustit a přesunout se do oblastí, které nám vyhovují. Existuje potenciál, že oblasti, kam se stěhujeme, se již na náš příchod začaly připravovat, a že toto dění skončí na začátku r. 2013. Pokud jste se chtěli přestěhovat někam jinam, začněte se připravovat v lednu a nastavte svůj záměr v souvislosti se zku&s caron;enostmi, které si přejete v této nové oblasti. Dostane se vám potvrzení načasování a místa - počínaje březnem, a do září to bude dokončeno.

Solární erupce a výtrysky koronální hmoty - Rok 2012 zažil jednu z nejsilnějších slunečních aktivit v lidské historii a v r. 2013 se to zintenzivní. Slunce podporuje růst Země, stejně jako ten náš, a zesílené vyzařování ze slunečních erupcí podporuje nové portály i naši vyšší frekvenci. Slunce bude nadále vysílat vyšší frekvenci k Zemi, což naruší počasí a komunikaci, ale také to pomůže posílit změny ve struktuře naší DNA, které vznikají po 21.12.12. Vzniká nová éra partnerského vztahu Země a Slunce, kdy se Země více slaďuje se silou Slunce, kterou doposud mohla přijímat jen v malých dávkách, protože její vibrace by jednodu&sca ron;e více nezvládla. Nová sluneční aktivita bude označována jako historická, ale bude více v souladu s našimi vyššími frekvencemi a nebudeme ji vnímat tak silně jako v minulosti, tedy fyzické symptomy nebudou tak obtížné u těch, kteří již přešli k vyšší frekvenci.

Od duchapřítomnosti k přítomnosti duše - Během své zkušenosti ve třetí dimenzi jsme byli poháněni myslí a se vstupem do vyšších dimenzí existence se touhy duše stávají zjevnějšími a důležitějšími. Nyní jsme schopni přesáhnout stav, kdy víme, že duše touží po lásce, radosti, míru a hojnosti, aniž bychom věděli, jak to uskutečnit. Naše ,,plná mysl", která je plná svých vlastních myšlenek, vzpomínek, přesvědčení a zkušeností, často není sladěna s naší nejvyšší stezkou. Cesta mysli je karmická, stezka duše je v souladu se stvořením. Ačkoliv naše karmická cesta je jednou uličkou stvoření, je to cesta jednoduchá, která má jen jeden výsledek a jeden potenciál.

Jsme-li ,,produševnělí" neboli jsme-li ve sféře toho, jaká má naše duše přání v souvislosti s naší životní stezkou, vstupujeme do tvoření a máme k dispozici mnoho ulic představujících potenciály pro náš život. Nemusíme si zvolit jen jednu, můžeme experimentovat s mnoha a najít si tu, která nejvíce odpovídá radosti, již si přejeme zažívat a v níž chceme žít. Žít v ,,produševnělosti" znamená, že duši svěříme vedení a necháme mysl, aby se naučila tvořit, i když někdy netuší, co se stane jako další.

Energeticky silná období - V průběhu každého roku existují období, kdy se mění energetická rovnováha, dochází k novým energetickým vyrovnáním, otevírají se nové víry a ty staré se uzavírají. To se často střetává s naší vlastní energetickou frekvencí a můžeme se cítit velmi nepříjemně či dokonce fyzicky onemocníme. Říkáme tomu ,,příznaky vzestupu", protože jsou součástí naší vzestupné stezky, neboť potřebujeme vnášet na Zemi nové energie - v rámci naší mise stvořit ,,nebe na Zemi". Při takovýchto obdobích můžeme zaznamenat silné bouře, záplavy, zemětřesení nebo neobvyklé počasí. Ve svých vlastn& iacute;ch životech můžeme zažít náhlé konce, komplikace, změny, ba i fyzické onemocnění.

V r. 2013 bude 6 energeticky silných období:

3.-22.1. - Budu tomu říkat ,,mini-silné období", protože jde o čas zvažování, přehodnocování a stanovení záměrů. Pokud si nejste jisti, jaký má být váš další krok, dejte si záměr, že vaše cesta bude co nejradostnější a co nejvíce plná hojnosti... a počkejte, až k vám dorazí odpověď. Tento měsíc se týká příprav, nikoliv činů. O náplň zpráv se postarají silné sluneční bouře, stejně jako změny vzorců počasí, které přinesou neobvykle teplé počasí tam, kde je obvykle chladno a naopak chladné počasí do teplejších míst.

Únor - Tímto měsícem začíná působit transformativní síla roku 2013. Budeme doopravdy cítit pohyb energie a chvílemi se nám může zdát, že se věci vymykají kontrole. V určitém smyslu jde o paradigmata staré Země, která jsou uvolňována, aby ta nová mohla zaujmout jejich místa. Ti, kteří nechápou, co se děje, mohou být velmi nejistí a bude se zdát, že potřebují pomoc, a může nás překvapit, s jakými lidmi a situacemi to bude spojeno.

Březen - červen - Rovnodennost 20. března zavře dveře za paradigmaty staré Země. Každodenní zprávy související s celosvětovými událostmi, jež odhalí pravdu o tom, jak svět doposud fungoval. V této době vyhlížejte mnohá překvapení v souvislosti s řadou vlád a společností. Silné pozdní zimní bouře (na severní polokouli) a množství deště v ostatních částech světa mohou vést k záplavám. V této době proběhnou též dvě zatmění.

Červenec - srpen - Nebude nám to příliš připomínat léto, protože se změní spousta plánů a i situace se budou rychle měnit. Dívejte se po komplikacích v dopravě, po bouřích, zvláštním počasí, podivném chování lidí a velkém množství strachu. Mnozí mohou změnit bydliště, buď se přestěhují do nového domova ve své oblasti nebo se rozhodnou využít příležitosti a učinit krok, jenž zvažovali celé roky - včetně přesunu z jednoho konce své země na druhý nebo přestěhování do jiné země či na jiný kontinent. Zvláště po celý červenec dvojnásob ověřujte plány svých cest a veškerou komunikaci.

Říjen - Snad první měsíc od ledna, kdy ucítíme, že si můžeme chvíli odpočinout a chytit dech. Budeme si přát strávit nějaký čas sami, usadit se a vyrovnat s některými změnami, které od února vřely až doteď. Ti, kteří se tento rok přestěhují, pocítí úlevu, zatímco se budou spojovat se svými novými rodinami duší a navážou řadu nových spojení.

Listopad - Měsíc začne zatměním, takže to bude jednoznačně zajímavé. Ti, kteří se již pevně ukotvili ve změnách, jež činili celý rok (dokonce i ve vší té práci, kterou odvedli za poslední dekádu), tlak tohoto měsíce nepocítí. Vlastně to bude spíše určité potvrzení jimi vykonaného díla. Přijde silný pocit spojení lidí celého světa při tvorbě snáze udržitelného, láskyplného a podporujícího světa. Když pomyslím na listopad, napadá mne: ,,Není kam utéci, není kde se skrýt..." avšak ti, kteří nemají co skrývat, se nemusí ničeho obávat. Nenechte se rozptylovat případných zmatkem - změny jsou nevyhnutelné, chaos je dobrovolný.< br />
Držte si klobouky, legrace teprve začíná...
Bude to tvrdý rok, protože budeme muset provést změny, naučit se žít prostřednictvím záměru, vytvářet si v životě prostor pro probíhající transformaci a propouštět přesvědčení, lidi, situace, jež neslouží naší nejvyšší stezce, nebo, což je někdy důležitější, neslouží našemu záměru radostného života. Vytvoříme to, co - jak říkáme - jsme chtěli celé roky, ale setrvávat v módu ,,chtění" anebo pak získat to, co jsme chtěli, to jsou dvě odlišné věci. Protože se učíme žít prostřednictvím tvoření (namísto karmy), můžeme zjistit, že se nám otevírá úplně nový způsob života, možná bez mnoha známých obličejů a míst , jež jsme znali tak dlouho.

Během celého tohoto roku vám váš záměr bude sloužit jako váš ukazatel a světlo, jež vás povede vaším životem, tudíž si pro tento transformativní rok zaměřený na vývoj stanovujte silné, účinné, smysluplné a ,,produševnělé" záměry.
Přeji vám překypující požehnání, klid, mír, radost a lásku, na jejichž společné tvoření již vlídný, milující a podporující Vesmír čeká.

Mnoho požehnání,

Jennifer Hoffman

ℒℴνℯ❤
art by: Felix Mas
Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
http://enlighteninglife.com/
(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 15. 01. 2013
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama