Prvoaprílové „žarty pegečiek“

23. dubna 2014 v 8:34 | pani S.
Prvoaprílové "žarty pegečiek"
Všetko sa začalo krajským kolom Vansovej Lomničky (recitačná súťaž žien), ktoré sa uskutočnilo v doobedňajších hodinách v sobotu 5. apríla 2014 v sobášnej sieni radnice mesta Žilina. 47. ročník tejto súťaže už tradične zorganizovali Únia žien Slovenska v Žiline v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Žiline a mestom Žilina. Spomedzi víťaziek okresných kôl zo Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, Čadce, Martina a Turčianskych Teplíc sa podarilo našim dievčatám Natálii Kubovej a Ľudmile Kováčovej získať popredné miesta. Druháčka Natália obsadila v konkurencii žien krásne 2. miesto, len škoda, že nás nebude reprezentovať na celoslovenskej súťaži Vansovej Lomničky, no ešte "musí dorásť"(dovŕšiť osemnástku). Celoslovenského kola sa však zúčastní tretiačka Ľudka, veríme, že aj tam bude úspešná, veď naša škola má v jazykovej, umeleckej príprave študentiek, v recitačných úspechoch dlhodobú tradíciu.
10. apríla úspechy našich dievčat pokračovali, a to na regionálnej recitačnej súťaži Vajanského Martin. Ide o postupové kolo Hviezdoslavovho Kubína - najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu. Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať poznanie a šírenie literárnych hodnôt. Jednotlivé stupne súťaže prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, rozvíjajú predstavivosť, kultivujú slovenský jazyk, reč, rytmus, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Našu školu i okres Turčianske Teplice reprezentovali dve tretiačky - Tamara Suchá (próza) a Karina Miakyšová (poézia). Obidvom žiačkam ďakujeme za peknú, umeleckú interpretáciu vybraných ukážok (P. Hirax- Baričák, P. Neruda), Karina nás potešila pekným 2. miestom. Mrzí nás však, že nechuť až odpor členky odbornej poroty k tvorbe Baričáka ovplyvnili hodnotenie výkonu Tamary. Tá jeho knihy zbožňuje a necitlivé komentáre spomínanej členky na jeho adresu sa jej hlboko dotkli. Náš odkaz pre porotkyňu: Nešliapte po krehkej ľudskej (detskej) duši, keď neviete, aké ťažké je pre rodičov, pedagógov tú krehkosť (radosť, ideály) v dnešnej dobe udržať.
V pozitívnom duchu úspechy "zaklincovala" naša štvrtáčka - Michaela Nguyenová , ktorá sa na Miss Slovensko 12. apríla 2014 stala druhou vicemiss. Porotu i divákov si získala nielen svojím exotickým vzhľadom, ale hlavne prirodzeným vystupovaním a inteligenciou -my čo ju poznáme bližšie, vieme, že je výbornou študentkou a tiež realizátorkou mnohých školských projektov.
Na záver len toľko - sme radi, že úspechy našich dievčat neboli prvoaprílovým žartom a všetkým víťazkám v mene PK SVP i celej školy srdečne blahoželáme.
Ľudka, prvá sprava
Miška, naša miss
 

Na telo s pani profesorkou Burčovou

13. března 2014 v 13:44 | Nikol Farská |  Novinky
PaedDr. Sonička Burčová poskytla exluzívny rozhovor iba pre PEGAS.
Pani profesorka začala pracovať v našej škole hneď po skončení VŠ, okrem vyučovania hudobnej a slovenčiny prevzala od staršej kolegyne súbor Mladosť, ktorý vedie dodnes ! J

Za svojich študentských čias sa ZÚČASTŇOVALA aj rôznych moderátorských, speváckych a taktiež básnických súťaží .
Našu pani profesorku veľmi baví príroda, najlepšie si ju vychutnáva so svojou rodinou.
Aký je vzťah medzi pani profesorkou a študentmi, opisuje takto:
,,Cením si prácu žiakov, nemusia byť jednotkári... hlavné je, že sa snažia, pretože ,,SNAHA sa CENÍ ,,. "
Ľajdáci u našej pani profesorky nepochodia !..verte mi, mám s tým skúsenosti ! J
Nejaká konkrétna terajšia trieda ?..ktorá vám prirástla k srdcu ? :
" Veľmi dobre sa mi pracuje so žiačkami v 2.B triede. " J..myslím, že sme si padli do oka. J
Dokonca spolu absolvujeme väčšinu výletov / exkurzií a je nám príjemne J..

Vaša najobľúbenejšia trieda ?? J..alebo bývalí žiaci ? :
Každú jednu triedu si veľmi cením J..no najčerstvejšie mám v pamäti moju poslednú 4.C triedu J stále sa stretávame a máme skvelý vzťah už aj mimo školy.
Máme aj otázky na telo pre našu trendy pani profesorku J :
Ako vychádzate so svojimi kolegami ?
" Jóóój J..mám výborných kolegov , dokonca teraz chodievame spolu CVIČIŤ AEROBIC pod vedením pani prof. Nátherovej ..samozrejme, chodí nás tam viac - pani profesorka Dvorská, Rafajová Krelová a tak dalej "J
Osobne ich veľmi rešpektujem J..cvičiť by sa zišlo aj mne :P...
A čo vy a make-up ?..
"Ja sa nemaľujem vôbec ... a čo linka? Vždy sa mi veľmi páčila, taká precízna: "Linku si nemaľujem, už veľmi dávno som si ju dala vytetovať. Bol to nápad mojej sestry !.. J Pani profesorka je moderná, čo sa nám, študentom, veľmi páči ;)
Vieme aj oveľa viac, ale to si necháme nabudúce, keď pani profesorku "zlomíme ".

Takto nám odpovedala na pár otázok pani profesorka Burčová, za čo jej veľmi ďakujeme J

Krása ľudského slov

10. března 2014 v 14:16 | kabinet SJL
Krása ľudského slova
10. marec 2014 sa stal v našej škole Dňom obľúbených recitačných súťaží v prednese poézie a prózy, ktoré majú na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Aj tento rok sa 47 žiačok zúčastnilo školských kôl súťaží Štúrov pamätník (poézia a próza pre deti a mládež), Hviezdoslav Kubín a Vansovej Lomnička. V priebehu dopoludnia zazneli úryvky z rôznych svetových a domácich literárnych diel. Súťažiace siahli po moderných ukážkach (Michal Hvorecký, P. H. Baričák, Jožo Urban). Porota v zložení - Mgr. Janka Pálešová, PaedDr. Eva Mazanová, PaedDr. Slávka Sudorová, ohodnotila okrem vhodného, zaujímavého výberu ukážky aj prácu s prozodickými vlastnosťami jazyka, ako sú melódia, tempo reči, farba hlasu. Samozrejme, všímali si pri prednese aj spisovnú výslovnosť, mimiku, gestikuláciu či postoj . Najlepšie recitátorky boli ocenené knižnými odmenami, ktoré do súťaže venovali členky Predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov PaSA.
Výsledky recitačných súťaží - 10. 3. 2014
Štúrov pamätník (prednes prózy a poézie pre deti a mládež)
1. miesto Anna Sleziaková, I. A
2. miesto Alžbeta Koptáková, III.B
3.miesto Júlia Litvová, I.D
Hviezdoslavov Kubín
Poézia:
1. miesto Karina Miakyšová, III.B - postup do regionálneho kola
2. miesto Vanda Vačková, III.D
3. miesto Renáta Rusková, I.B
Próza:
1. miesto Tamara Suchá, III.A - postup do regionálneho kola
2. miesto Natália Čupcová, II.B
3.miesto Veronika Klemanová, II.A
Vansovej Lomnička
Poézia:
1. miesto Natália Kubová, II.C - postup do krajského kola
2. miesto Dagmar Kasanická, I.B
3. miesto Zuzana Šinoglová, II.C
Próza:
1. miesto Ľudmila Kováčová, III.B - postup do krajského kola
2. miesto Zuzana Fľaková, III.C
3. miesto Vladimíra Froľová, I.B
Víťazkám srdečne blahoželáme!
PK SVP PaSA
 


..Pavel "Hirax" Baričák na intráku..

8. března 2014 v 19:59
Mnohí si poviete... Prečo práve Pavol Hirax Baričák?! Presne toto som si povedala aj ja včera 27.2, kedy náš internát navštívil tento spisovateľ. Pre mňa to bol doposiaľ neznámy autor, ktorý chcel vyjadriť niečo svojimi knihami, no netušila som čo. Keď som sa dozvedela, že ma tam nahlásila naša pani vychovávateľka, povedala som si, že to bude zbytočne premárnený čas. No keď prišiel a začal rozprávať, prehovoril každému z nás do srdca. Jeho vtipné myšlienky a zaujímavé názory na život určite všetkých pobavili. Pavol Hirax Baričák si so sebou priviedol aj speváka zo skupiny Bačová fujara, ktorý ho sprevádzal hudbou s nádhernými textami. Tento spisovateľ nám spravil niekoľko vstupov, v ktorých nám porozprával o svojich knihách, ako napríklad Ekvádor alebo Šlabikár šťastia -návrat k sebe . Osobne si myslím že to bola zaujímavá, ale predovšetkým poučná beseda do života nielen pre mňa ale aj pre ostatné dievčatá. .... Floreková 2.B ....
Kukučín v objatí

7. března 2014 v 12:42 | III.D
Dňa 6. 3. 2014 sme sa my - III.D - zúčastnili literárnej exkurzie na Orave, ktorou nás sprevádzala p. učiteľka Sudorová. Ako prvý sme navštívili Dom Martina Kukučína v Jasenovej, kde nás p. Remková zaujala pútavým vykladom o jeho živote a diele. Neodpustili sme si vyobjímať (ako to okolnosti dovolili) nášho výzmamného realistikécho spisovateľa a pobrali sme sa ďalej, do malej dedinky Leštiny. Nachádza sa tu malý útulný artikulárny kostolík, je celý vyrobený z dreva a ukrýva v sebe aj krstiteľnicu, nad ktorou pokrstili Pavla Országha Hviezdoslava a Margitu Figuli. Kostolík sa stal Svetovým dedičstvom UNESCO. Má krásnu atmosféru, ako by sme sa na chvíľu ocitli v stredoveku, kedy bol postavený. Posledným miestom, ktoré sme navštívili, bolo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde sme mali možnosť vidieť rôzne historické pramene zo života tohto výhnamného "slovenského Shakespeara". Nechýbali ani jeho známe mašle, ktoré si podľa nálady a ročných období viazal okolo krku, či cigary, ktoré vraj jediné zniesol pri sebe, keď tvoril.

Náš výlet stál zato, uvedomili sme si, že Slovensko má stále čo ponúknuť, okrem nádhernej prírody má aj veľa kultúrnych a historických pamiatok, ktoré sú výsledkom života mnohých významných, ale aj obyčajných Slovákov.

Paranormal Aktivity

5. března 2014 v 21:15 | Nikol Farská & Meggy Kobolková |  Novinky
Paranormal Aktivity
Utorok 23:30 večer .... všetko to začalo!
Len ja, štyri steny a tvrdá vrzgajúca posteľ. Len tak si ležím a premýšľam ,že sa objavia nejaké 3D efekty ale nie "kamarátky sklamali " Stiahnuť psycho hudbu a schovať sa do sprchy dokáže lepšie CASPER!..a dúfam,že ste sa pokochali naším poriadkom v skrinkách ,nabudúce vám tam niečo necháme J by the way zistili ste aspoň či máme lepšiu vodu ??..Chabejší pokus o hororovú scénu sme nezažili...! Zlatíčka, nabudúce ak sa o dačo takéto pokúsite nechajte nejaký ten kečup na zemi !!! (pre väčšie vzrúšo)
Vaša Nikol &Meggy

Orient v kocke

5. března 2014 v 12:28 | pani S. |  Zábava
Moje druháčky (konkrétne z II. B) sa rozhodli vo štvrtok 27. februára stráviť hodinku plnú orientálneho tanca. Som im vďačná, že ma prišli podporiť na akciu do teplickej kaviarničky Café Cube a obetovali tak svoj vzácny voľný čas (keď si mohli sladko zdriemnuť alebo ísť na besedu s P. H. Baričákom). Organizovala ju tanečná skupina Amirah, ktorej členkou som už 6 rokov.
Všimla som si, že hlavne dámy tento tanec zaujíma svojou ladnosťou, melodickosťou, vyjadrením ženskosti. Taktiež aj tým, že ho môžu tancovať ženy bez obmedzenia veku a postavy. Veď aj dievčatá z môjho krúžku boli nadšené pestrosťou, ktorú Orient svojou kultúrou ponúka (tanec, spev, kostýmy). O jeho blahodárnom účinku sú popísané mnohé internetové stránky. Nebudem sa tým zdržiavať. Už len teda krátko, čo mohli "naši diváci" vidieť: klasický orientálny folklór, klasické prvky do modernej hudby, ďalej tanec s rekvizitami, ako sú palica, činelky, vejáre. Nechýbala tombola, prekvapenie nielen pre dámy, ale aj pánov. V závere sme zatancovali indické tance v krásnom indickom sárí. Okrem toho sa naši hostia mohli ponúknuť arabským koláčikom a čajom, moje druháčky nepohrdli ani zmrzlinovo-šľahačkovými pohármi. Kým ja som sa potila, oni si hoveli v sedačkách a obaľovali svoje školou doničené nervy tukom Mrkající. Verím, že sa orientálny podvečer všetkým zúčastneným pačil a že členky môjho Krúžku orientálnych tancov získali motiváciu ďalej na sebe pracovať, aby sme sa spoločne a v spolupráci so skupinou Amirah pretancovali aj k náročnejším choreografiám a častejším verejným vystúpeniam, na ktoré sa vždy tešia.

PegasAdminôčky

5. března 2014 v 10:42 | pani S. |  Odkazy
Milé moje nové Pegas-adminôčky,

teší ma, že ste sa podujali oživiť nášho "koníka". Držím Vám pästiská, aby náš školský "blogový denníček" bol čoraz viac zaujímavejší, a to nielen obsahom, ale aj dizajnom. Viem, že bude spolupráca s Vami a snašimi bývalými adminôčkami, ktoré sa rozliezli po svete, kreatívna, vtipná, jednoducho pestrá všehochuť.

Držte sa!!!!!!!!! Mrkající

Chvíľka poézie

27. února 2014 v 17:57 | Nikol Farská |  Zábava
Včera, 26. februára 2014 sme sa viaceré z našej školy PaSA zúčastnili akcie ,,Na krídlach poézie" v Galandovom dome, kde sa prišli na prezentáciu básnických diel pozrieť aj recitátori staršej generácie. Tí nám svoje rečnícke umenie ukázali v celej svojej kráse ..určite môžem povedať za všetky dievčatá, že sme načerpali mnoho nových informácií a zážitkov. Veď predsa uznajte sami, počuť rozprávať niekoho príbeh s takým nasadením, ako keby sa práve dialo to, čo rozpráva ...Neuveriteľné...Dokázala by som si to nahrať a púšťať ako rozprávky na dobrú noc a určite by so mnou súhlasili viacerí...

Pegas opäť ožíva

26. února 2014 v 12:47 | MY |  O nás
Adminôčky :*
Pripravte sa na každodenné narúšanie osobného voľna od Nás - Narcisov.
Sme to my, Meggy a Nikol ,z otravnej planéty menom " POMYKOV "!!
Žiadne také tepláky do školy ,ČO SI JAK ?! :P...
Číhame na teba na každom kroku ,otravujeme ťa pri každom skoku
J...
Ak nás zaujmeš svojimi častými cool príspevkami ,postrehmi, nápadmi, zážitkami z akejkoľvek "situejšn" v školskom svete :P..Môžeš sa dostať aj ty na obálku najlepšieho BLOGU /ČASÁKU 21.storočia .
Teraz trošku navážno, čo u nás nebude zvykom , vaše/naše príspevky si neberte moc k srdcu :P..
....A týmto považujeme NOVÉ ADMINKY a PEGASS za ZAHÁJENÉ.!!!!!!!!!!
A zároveň vyhlasujeme SÚŤAŽ o NESKÚŠANKU .
Na naj CRAZY tému !!
J..
Dve najlepšie vyhlásime v školskom rozhlase 26.marca.2014
Máme vás rady už teraz :P :*Kam dál